Elektromobilita


Elektromobilita


Zpracujeme projektovou dokumentaci pro instalaci dobíjecích stanic ve všech potřebných dokumentačních stupních. Některá řešení dobíjecích stanic lze doplnit o bateriové úložiště či fotovoltaické panely.  Na úřadech zároveň zajistíme potřebné povolení a souhlasy.