EPS a EZS


EZS (Elektronické zabezpečovací systémy)  

EZS (Elektronické zabezpečovací systémy) slouží k ochraně budov, objektů a venkovních areálů před vniknutím neoprávněných nebo nežádoucích osob a zároveň slouží k ochraně osob ve střežených objektech. 

Projektová dokumentace EPS a EZS - zajistíme kvalitní přípravu zabezpečovacího systému a požární signalizace. Zároveň Vám zpracujeme požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ).

Garant projektů PBŘ: Ing. Luboš Fous, ČKAIT 0200868

ZDP (zařízení dálkového přenosu)

Slouží k automatickému přenosu informací o stavu objektů zabezpečených protipožárními poplachovými systémy EPS do místa, odkud je organizován zásah. 

ZOKT (Zařízení odvodu kouře a tepla)

Zařízení odvodu tepla a kouře slouží pro ochranu osob při náhlém vzniku požáru. Odvody pomáhají hasičům při zásahu, snižují teploty a zamezují škodám na majetku. Zařízení usměrňuje požár a odvádí teplo a kouř mimo budovu.  


EPS (Elektronická požární signalizace)  

EPS (Elektronická požární signalizace) slouží k nepřetržitému monitoringu a vyhodnocení požární situace v objektu, často kulturních památek.