EPS a EZS


EZS (Elektronické zabezpečovací systémy)  

EZS (Elektronické zabezpečovací systémy) slouží k ochraně budov, objektů a venkovních areálů před vniknutím neoprávněných nebo nežádoucích osob a zároveň slouží k ochraně osob ve střežených objektech. 

Projektová dokumentace EPS a EZS - zajistíme kvalitní přípravu zabezpečovacího systému a požární signalizace. Zároveň Vám zpracujeme požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ).


EPS (Elektronická požární signalizace)  

EPS (Elektronická požární signalizace) slouží k nepřetržitému monitoringu a vyhodnocení požární situace v objektu, často kulturních památek.