Služba projektanta

Projektant

Náš projektant pro Vás zpracuje jednotlivé stupně potřebné dokumentace

Stupně projektové dokumentace:

Studie (STS) - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby

DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby

DSP - Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě

DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení

DZS nebo ZDS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny

DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.

RDS - Realizační dokumentace stavby - podle této dokumentace se stavba provádí

SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby