Statik


Statik

Náš statik vám navrhne statické řešení stavby, posoudí únosnost jednotlivých nosných konstrukcí stavby