Stavební a bytový design

Výstavbový projekt projektová dokumentace - Design

Od zaměření stávajícího stavu objektu, architektonické studie, projektu pro stavební povolení včetně všech profesí až po dokumentaci skutečného provedení stavby