Stavební dozor


Technický (stavební) dozor investora

Technický dozor investora je odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, dokumentací stavby a technickými požadavky na výstavbu.