Stavební inženýring

Předprojektová inženýrská činnost 

(zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby)

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí 

(udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady)

Inženýrská činnost pro zajištění souhlasu odboru památkové péče a Národního památkového ústavu 

(vykomunikování kompromisu mezi investorem a památkáři při realizace investičního záměru)

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení 

(zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu)

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu 

(zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu)

Zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou 

(zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.)

Zajištění kolaudačního rozhodnutí 

(spolupráce s investorem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla)

Zajištění stanovisek pro RD

cena pro stavbu nového standardního rodinného domu za vyřízení potřebných stanovisek pro stavební povolení je 50 000 Kč, sleva při zajištění projektové dokumentace. Dělí se na předinženýring (zjištění stavu, prodiskutování projektu s úřady a výstup pro investora 15 000 Kč. Inženýring vyřízení stanovisek a vyjádření dotčených úřadů včetně podání stavebního povolení 25 000 Kč. Vyřízení existence sítí a vyjádření k projektové dokumentaci 10 000 Kč (základní stanoviska 4 dotčených síťařů - plyn, elektro, vodárny/kanalizace a telekomunikace). V rámci V.I.P dlouhodobé spolupráce se stálými klienty a spolupracujícími architekty po 5 projektu VIP sleva. Větší a atypické rodinné domy, cena dle projektové dokumentace.