Stavební inženýring

Předprojektová inženýrská činnost 

(zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby)

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí 

(udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady)

Inženýrská činnost pro zajištění souhlasu odboru památkové péče a Národního památkového ústavu 

(vykomunikování kompromisu mezi investorem a památkáři při realizace investičního záměru)

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení 

(zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu)

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu 

(zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu)

Zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou 

(zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.)

Zajištění kolaudačního rozhodnutí 

(spolupráce s investorem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla)

Zajištění stanovisek pro RD

cena pro stavbu nového standardního rodinného domu za vyřízení potřebných stanovisek pro stavební povolení je 45 000 Kč, dělí se na přediženýring (zjištění stavu, prodiskutování projektu s úřady a výstup pro investora 7 500 Kč. Inženýring vyřízení stanovisek a vyjádření dotčených úřadů v četně podání stavebního povolení 25 000 Kč. Vyřízení existence sítí a vyjádření k projektové dokumentaci 12 500 Kč. V rámci V.I.P dlouhodobé spolupráce s architektonickými studii při 5 a více zakázkách ročně sleva 5%, při 10 a více zakázkách ročně sleva 10% Větší a atypické rodinné domy, cena dle projektové dokumentace.