Stavební inženýring

Předprojektová inženýrská činnost 

(zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby)

Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí 

(udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady)

Inženýrská činnost pro zajištění souhlasu odboru památkové péče a Národního památkového ústavu 

(vykomunikování kompromisu mezi investorem a památkáři při realizace investičního záměru)

Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení 

(zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu)

Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu 

(zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu)

Zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou 

(zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.)

Zajištění kolaudačního rozhodnutí 

(spolupráce s investorem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla)

Zajištění stanovisek pro RD

cena pro stavbu nového standardního rodinného domu za vyřízení potřebných stanovisek pro stavební povolení je 45 000,- Kč v rámci dlouhodobé spolupráce s architektonickými studii 10 a více zakázek ročně cena 35 000,- Kč. Větší a atypické rodinné domy, cena dle projektové dokumentace.