Územní studie

Územní studie

Pro investory zajistíme zpracování územních studií v návaznosti na zpracovaný Územní plán, které prověří a posoudí možná řešení vybraných problémů, případně úprav a rozvoj všech funkčních systémů. Máme zkušené projektanty územních studií, kteří mají zkušenosti s projednáním dokumentací s vlastníky dotčených nemovitostí, dotčenými orgány a příslušnou municipalitou.Studie  

Studie obsahuje vizualizaci, návrh dopravního řešení, technickou infrastrukturu, veřejného prostranství a další.