Vodní stavby

  • zpracování HG posudku a systému využití dešťové vody
  • Geodetické zaměření budov
  • Zpracování koncepce - studie, řešení dešťové vody
  • Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních
  • příprava a podání žádosti o dotaci v programu OPŽP
  • Administrace dotace - kompletní dotační management
  • zpracování rozpočtu řešení dle projektu

Zajistíme samotnou realizaci:

  • dodávka nádrží a materiálu
  • montáž
  • následná údržba a čištění nádrží