Zábory stavební, komerční

Dopravní stavby - 

inženýring dopravních staveb + zajištění projekce

inženýring - veřejné zakázky 

inženýring - samostatné sjezdy s krátkými úseky)

Inženýring - silnice I. Třídy (komunikace s nájezdy)

Inženýring - silnice II. Třídy (komunikace, nájezdy)

Inženýring - silnice III. Třídy (komunikace, nájezdy)

Inženýring - mosty, lávky pro pěší

Inženýring - čerpací stanice (kompletně včetně, připojení)

Inženýring - parkovací stání (parkoviště)

- veřejná parkoviště, parkovací domy, parkovací domy pro cyklokola, podzemní parkoviště na auta.

- parkovací stání soukromé, neveřejné od cca 20 parkovacích stání viz prodejny potravin a větší s dalšími úpravami okolí , dále velká parkoviště pro hotely, OC parkovací stání s dalšími úpravami okolí.

Zábory

Kompletní zajištění záborů pro stavbu, podnikání či veřejné akce od podání žádosti, dokumentace DIO po zajištění instalace dopravního značení.

stavební zábor -

 zajistíme zábor pro Vaši stavbu, jeřáb či jinou stavební techniku, ale i zábor na velkoobjemový kontejner pro odvoz suti 

komerční zábor - 

zajistíme vyřízení záboru pro vaše podnikatelské aktivit ve veřejném prostoru.

veřejné akce -

pro Vaše presentace ve veřejném prostoru, kulturní a sportovní akce zajistíme a podáme žádosti z hlediska potřebných záborů

DIO -

zajistíme odborně zpracované dopravně inženýrské opatření